सामुदायिक विद्यालयतर्फको छात्रवृत्रि छनौट परीक्षासम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना